DcH for alle...

Et særkende for DcH er, at vi er for alle hunde i alle størrelser uanset om de er af rene eller blandede racer.

Foreningen er en sammenslutning af lokalforeninger fordelt i 6 kredse med hunden som interesseområde.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedringer af vilkårene for hunde generelt.

Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Du kan se mere på landsforeningens hjemmeside www.dch-danmark.dk, eller du kan henvende dig via foreningen sekretariat:

Danmarks civile Hundeførerforening
Sekretariatet
Jan E. Nielsen
Anton Berntsen Vej 10
7182 Bredsten
Tlf. 21 15 66 10
e-mail sekretariatet@dch-danmark.dk

 #top Til startsiden Tilbage