Priser for træning i DcH Vejle
 
Kontingentet i DcH Vejle er sammensat af flere elementer.
 
Uanset hvad der trænes, hvor mange hold man går på, eller hvor mange hunde man træner med, skal der altid betales årskontingent til Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og til DcH Vejle tilhørende kreds, Kreds 3. Disse kontingenter dækker et kalenderår, og er det samme beløb uanset hvornår på året, man opnår medlemskab.
 

I 2024 er der følgende takster for disse eksterne kontingenter:
 
Landsforeningen kr. 290,00
Kreds 3 kr. 120,00
 
Hertil kommer et træningskontingent til DcH Vejle, som udgør følgende i 2024 (ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt):
 

Træning med én hund på ét holdkr. 1.200,00
Træning med flere hunde og/eller på flere holdkr. 1.800,00
Træning for ekstra medlem i husstandkr. 500,00
Éngangsbetaling for hvalpehold kr. 900,00Engangsbetaling for unghundehold kr. 500,00
Ungdomsmedlem (under 18 år)*kr. 600,00
*ungdomsmedlemmet kan ikke være husstandens primære medlem
 
Et almindeligt aktivt medlemskab for et medlem med en hund på et hold koster således kr. 1.610,00 i 2024.
 


Nyheder

Sponsorer